เกี่ยวกับเรา

     บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยพัฒนามาจากฝ่ายพัฒนาการเกษตรบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีอาหารและกรดอะมิโน

     ภาระกิจหลักของบริษัท เอฟ ดี กรีน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผลิตของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์ร่วมเหล่านี้ประกอบด้วยแร่ธาตุและสารอาหารมากมายหลายชนิด เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชรวมทั้งอาหารเสริมโปรตีนสำหรับสัตว์ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านตลอดไป

2544ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน และเริ่มดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2545เริ่มจำหน่ายวัสดุปรับปรุงดินชนิดผง “อามินา®”  และส่ง “อามิเมท®-เจ” ไปจำหน่ายต่างประเทศ
2546จัดทำโครงการวิจัยเลี้ยงปลาและปลูกอ้อย
2547เริ่มจำหน่ายวัสดุปรับปรุงดินชนิดเม็ด “อามิเมท® จี”
2548ก่อตั้งสาขากำแพงเพชร
2551ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
 มาตรฐานระดับสากลด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS 18001)
2552ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลด้านคุณภาพ (ISO 9001)

ได้รับการรับมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม   

ขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรา "อามิเมท®" และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ASO)
2553ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว   
 เริ่มจัดจำหน่ายอาหารเสริม โปรตีนสำหรับสัตว์ "อายิทีน®"
2554ได้รับรางวัลการให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม และ
 รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
2556    ก่อตั้งสาขาอยุธยา
2557เริ่มจำหน่ายนิวคลิอิคแอซีด “รูทเมท®” และเมล็ดกาแฟ
2558เริ่มจำหน่ายกะหล่ำปลี
2559ก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าอามิ-อามิ® ที่จังหวัดกาญจนบุรี และเริ่มจำหน่ายข้าว
2560เริ่มจำหน่ายอาหารสัตว์ “เอฟดี โปร®40” และ “เอฟดี โปร®50”
2561เริ่มจำหน่ายวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดิน “ซุปเปอร์แอส”
2562เริ่มจำหน่ายวัสดุปรับปรุงดินชนิดเม็ด “อามิเมท – จีพลัส สูตร 4-0-8 และกระเทียม 

 Bio-cycle concept

        The Ajinomoto Group products the amino acids used in its products through fermentation processes from crops that are easily available in each region. Nearly 100% of the nutritionally rich by-products (co-product) that remain after extracting amino acids in the fermentation processes are than used as fertilizer and feed.  The Group considers such recycling-based amino acid fermentation processes that procure sustainable agricultural production while enriching regional agriculture as “bio-cycles”. These bio-cycle are a means of simultaneously contribution to reliable supplies of food resources and realizing sustainable agriculture. For this reason, we are introducing cycles at our fermentation factories worldwide.

Powered by MakeWebEasy.com