นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า

     บริษัทฯ ขอประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า ฉบับแก้ไขลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เพื่อแจ้งให้คู่ค้าของบริษัทฯ ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของคู่ค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้

Powered by MakeWebEasy.com